Berichten

Onze noorderburen hebben redenen om te feesten: Op 28 maart heeft de rechtbank een arrest geveld in de zaak tegen de positieflijst zoogdieren dat verstrekkende gevolgen heeft. Het gerecht stelde dat de positieflijst niet wettig was. Belangrijk voor de Nederlandse reptielen- en amfibieënhouders is, dat het niet gebeurde op basis van de dieren die op de lijst stonden, maar omdat de manier waarop de lijst tot stand kwam niet door de beugel kan. Daardoor zitten de voorstanders van een positieflijst, voor om het even welke dieren, met een groot probleem.

Dit is voor het eerst dat we goede hoop hebben dat de gevreesde positieflijst reptielen er niet gaat komen. Vlaanderen past immers ongeveer dezelfde methode toe om een lijst op te stellen. Als de Vlaamse overheid toch een lijst zou indienen, hebben we een precedent in Nederland en volstaat het dezelfde argumentatie over te nemen. Gematigde hoerastemming is toegestaan!

Voor diegenen die het arrest gedetailleerd willen bestuderen hebben we het bijgevoegd. Het tweede bestand is een persbericht van PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) die de rechtzaak heeft aangespannen.

Uitspraak positieflijst 2015

2017-03-28 Persbericht uitspraak huisdierenlijst